73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Різні думки вчених існують також стосовно одного з ключових понять кібернетики – самосвідомості.
Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.

Знак або сукупність знаків, які використовуються для характеристики об’єкта класифікації, це: а) код в) алфавіт б) шифр г) фасет 11.
При системному способі інформація класифікується з урахуванням вимог різних рівнів організації (підприємство, міністерство, відомство, тощо), при локальному – в межах одного підприємства, організації або установи.

З розвитком суспільства його об’єм лише зростає.
При використанні цього алгоритму, вектори, що були близько розташовані на отриманій мапі, виявляються близькими і в початковому просторі.