73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).
Набори пакетів прикладних програм для математичних розрахунків і моделювання, експертні системи і бази знань використовуються в інформаційних системах для розв’язання формалізованих і неформалізованих задач.

Складають 10% від всіх покупців.
Конфіденційна інформація містить відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні юридичних та фізичних осіб і поширюються за їхньою згодою.

Зважаючи на іншу сторону стрімкого розвитку ІТ, у посібнику неможливо було обминути гостроактуальні питання інформаційного піратства, розвинуті технології якого становлять суттєву загрозу інформаційному продукту.
Проведення незалежних маркетингових досліджень і аналогічних заходів щодо збору даних.