73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Цей крок необхідний для тих методів, які вимагають представлення початкових даних в певному вигляді.
Ієрархія товарів Наприклад, група “Сімейні товари” включає такі підгрупи, як одяг, побутова техніка, спортивний інвентар і т.д.

Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.
Існує гіпотеза, що відповідні зони зосереджені не лише в кортексі, а й у інших частинах головного мозку.

Їх також успішно застосовують і в інших областях: медицині, для аналізу відвідування веб- - 54 - сторінок (Web Mining), для аналізу тексту (Text Mining), для обробки даних по перепису населення, в прогнозуванні збоїв телекомунікаційного устаткування, тощо.
З реквізитів утворюється показник, що характеризує певний об’єкт з кількісного та якісного боків.