73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Ситуацію, що склалася у наукових поглядах з даного напрямку можна охарактеризувати як революційну, і таку, яка передбачає найближчим часом розробки ефективного методу її розв’язання.
Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробку інформації певних видів, наприклад, статистичної (електронні таблиці, СУБД ), текстової (текстові редактори), графіки (графічні редактори).

Очевидно, що некоректні початкові дані призводять до некоректних висновків.
► Назвіть фази використання даних.

Система штрих-кодів застосовується в будь-якому виді діяльності, де є потреба в обліку, контролі та управлінні рухом одиниць обліку та електронній передачі даних.
В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).