73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Відкриття в галузі електрики зробило революцію і в інформаційних технологіях, зумовило перехід до четвертого етапу їх розвитку.
має вигляд 001.02.01.01.01.01, побудований за наступною схемою: - 24 - ВУЗ Кафедра Спеціальність Курс Група Студент математики та комп’ютерних дисциплін інформаційні управляючі системи та технології Європейський університет 001 02 01 перший 01 перша 01 Антоненко А.А.

Організація даних у базі характеризується певною структурою, тобто формою ї способом їх впорядкування.
та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.

Фаза використання даних не містить етапу: а) аналізу в) пошуку б) інтерпретації г) обробки 3.
Останнім часом з’явився четвертий тип: об’єктно-орієнтовані моделі даних, які використовують поєднання традиційної та об’єктноїмоделей.