73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Пам’ять про властивості об’єктів компактно реалізується у сукупності таблиць станів вузлів відповідної HTM-системи.
Операції, які здійснюють над інформацією, можна об’єднати у п’ять груп: збір, передача, зберігання, перетворення і споживання.

Початок п’ятого етапу розвитку інформаційних технологій пов’язують з появою перших електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та переходом до електронно-цифрових технологій.
На цьому кроці застосовуються різні алгоритми для видобування знань.

Відкриті джерела.
► Намалюйте дерево прийняття рішення щодо доцільності купівлі автомобіля в кредит.