73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Для дослідження процесів різної природи дані повинні бути підготовлені спеціальним чином.
Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.

Для прикладу можна взяти обсяг даних у всесвітній мережі Інтернет, що збільшується щохвилини.
Сума елементів підмножин кожного рівня дорівнює кількості елементів усієїмножини, що беруть участь у класифікації.

За цим методом початкова множина об’єктів може поділятися на незалежні класифікаційні угруповання з використанням однієї з обраних ознак.
При штрих-кодуванні такожможуть використовуватись алфавітно-цифрові коди і коди безфіксованої довжини.