73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Тому така програма, що відтворює роботу частини “беземоційного” мозку не зможе розв’язати навіть елементарні тести на мислення, наприклад, тест Тьюринга.
Найбільш поширеними двовимірними кодами є: Datamatrix, Data Glyph, Aztec: Рис.2.4.

Перед використанням нейромережі проводиться її навчання, що є ітераційним процесом налаштування вагових коефіцієнтів.
- 12 - 3.

У своїй праці [Hawkins J., Blakeslee S.
Вибір методів класифікації та кодування залежить від призначення класифікатора, специфіки об’єкта класифікації та можливостей обчислю- вальної техніки.