73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності.
достовірність – кількість правильно класифікованих цим• вузлом прикладів.

Однак, розроблена програмна система має певні недоліки.
Вперше ця задача була розв’язана для знаходження типових шаблонів покупок в супермаркетах, тому іноді її ще називають аналізом споживчого кошика (market basket analysis).

До наших часів дійшли його продукти у вигляді наскальних зображень, усної народної творчості, символів на предметах побуту, тощо.
З’явилась можливість передачізначних обсягів інформації на великі відстаніз достатньо великою швидкістю (телефон, телетайп), зберігання їх на магнітних носіях.