73c3e671

Новости информационных технологий 2017


► Наведіть приклади хаотичного та автоматичного технологічних процесів.
Тобто, для кожної позиції номенклатури призначено лише одне певне місце у класифікаторі.

Класифікація як засіб формалізованого опису інформації Для забезпечення повноцінного і ефективного обміну інформацією як всередині ІС, так і між різними ІС, автоматизації роботи з даними різних типів, необхідно певним чином уніфікувати і стандартизувати форму представлення інформації без зміни її змісту.
Головною особливістю даних сьогодні є те, що їх стає надзвичайно багато.

Система штрих-кодів застосовується в будь-якому виді діяльності, де є потреба в обліку, контролі та управлінні рухом одиниць обліку та електронній передачі даних.
Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).