73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Сутність економічної інформації розкривається через економічний показник.
Її можна використовувати в процесі планування, обліку, контролю, аналізу на всіх рівнях управління виробничо-господарською та фінансовою діяльністю об’єкта.

Хоукінза, є лише початковим етапом у довжелезному ланцюзі наукових досліджень, які повинно буде здійснити людство в процесі свого наукового розвитку.
В опозиційній науковій течії – нейрофізіологічній – існують інші думки.

Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.
Врахування часової компоненти у самонавчанні HTM (Hierarchical Temporal Memory) системи потрібно для того, щоб зображення різних об’єктів не асоціювалися у верхніх шарах вузлів з різними гіпотезами.