73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Крім того, вони можуть бути в надмірний чи недостатній кількості.
Релевантна інформація – це: а) секретна інформація в) інформація щодо певної людини, проблеми, мети б) комерційна інформація г) економічна інформація 5.

Фаза використання даних не містить етапу: а) аналізу в) пошуку б) інтерпретації г) обробки 3.
Особливістю процесора ЕТ OpenOffi ce.org Calc є використання значної кількості вбудованих функцій, команд запису, створення і редагування макрозасобів; засобів для побудови і редагування графічних залежностей.

Позитивні сторони застосування ієрархічного методу класифікації: пристосованістю до обробки;• звичність;• велика інформативність кодів, які мають змістове навантаження.• Недоліки: жорсткість структури, яка зумовлена фіксованістю ознак і• їхньою послідовністю.
Розглянемо приклад сегментації покупців за допомогою мапи Кохонена.