73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Для спрощення сприйняття даних не допускається наявність груп, підсумків та інше: - 13 - Таблиця 1.1 Приклад формалізації впорядкованих даних № Дата Закупівельна частота Обсяги продажів 1 01.10.2010 256 74729,53 2 02.10.2010 278 83799,14 Якщо для процесу характерна сезонність або циклічність, необхідно отримати дані мінімально за один повний сезон/цикл з можливістю варіації інтервалів (щотижневий, щомісячний).
Існує два способи штрих-кодування інформації: лінійний і двовимірний.

Вперше ця задача була запропонована для пошуку асоціативних правил для знаходження типових шаблонів покупок (market basket analysis).
Логічне структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі та виділяє наступні елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей: символ, реквізит, показник, інформаційнеповідомлення, інформаційниймасив, інформаційний потік, інформаційна підсистема, інформаційна система.

Штучний нейрон складається з входів (синапсів), суматора, нелінійного перетворювача і виходу (аксона).
Однією з найважливіших вимог до методології проектування інформаційної технології є забезпечення динамічності її структури і функцій.