73c3e671

Новости информационных технологий 2017


ІТ можна представити у вигляді схеми (рис.3.1) Обробка (функція, процес) Керування Механізм Вихідна інформація Вхідна інформація Рис.3.1.
Основною вимогою для організації і збереження знань є забезпечення простої і швидкої модифікації структур даних.

Наприклад, “Код працівника” може містити три позиції, “Код підприємства” – 10 позицій; “Ідентифікаційний код фізичної особи” містить 10 позицій.
Показники є основними одиницями інформації, за допомогою яких формуються бази даних.

► Опишіть інформаційно-технологічний процес та його властивості.
Декомпозиція цілей інформаційної технології Основною метою систем чи підсистем, що розробляються, є необхідність отримання бажаного результату в межах деякого інтервалу часу.