73c3e671

Новости информационных технологий 2017


В життєвому циклі інформації за фазою використання одразу слідує фаза її знищення.
Кількість договірних держав Угоди становить 53.

Технологія виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases) Системи підтримки прийняття рішень, які містять базу знань і розробляються з використанням методів штучного інтелекту, називаються системами підтримки прийняття рішень на базі знань (Knowledge-based Decision Support Systems).
► Які вимоги висуваються до сучасної технології? ► Взаємозв’язок та ієрархія технологій.

Поняття символу наведено вище.
Перевірку відповідності надрукованого штрихового коду його параметрам, що задані у стандартах, роблять за допомогою верифікатора – пристрою, який вимірює числові значення його геометричних та оптичних характеристик.