73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Масовому - 36 - поширенню інформації сприяла поява і розвиток книгодрукування.
Поняття “дані” – відносно новий термін.

Програмний додаток Pictures навчений розпізнавати у монохромних піктограмах, розмірами 32х32 піксела один із 48 стандартних символів.
Інформаційні процеси поділяють на процеси циркуляції та переробки інформації, які, в свою чергу поділяються на процеси збору, передачі, обробки, збереження та спрямування до користувача.

Вних дані представляються у вигляді таблиць.
3.5.