73c3e671

Новости информационных технологий 2017


За гіпотезою Д.
Поняття ЖЦ використовується і при проектуванні технології та обґрунтуванні проектів.

Поняття “інформаційна технологія” (ІТ) у сучасному контексті набуває особливої багатогранності та поширюється на всі області діяльності людини, оскільки інформація, що трансформується у дані, знання, інформаційні та програмні продукти, технологічні винаходи – є невід’ємною частиною сьогодення.
Завдяки можливості відтворення інформації на матеріальних носіях (дерев’яні, вкриті воском або глиняні таблички, папірус, шкіра) утворюються перші сховища інформації – бібліотеки.

Облікові системи.
Однак є також противники такого твердження (Дж.