73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.
- 55 - Основні покупці (сегмент 3) – купують переважно продукти• харчування і сімейні товари з відносно низькими витратами на решту товарів.

Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.
Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.

Однак, без програмного відтворення їх роботи неможливе коректне відтворення процесу мислення.
Загальне наукове редагування посібника виконано Томашевським О.М.