73c3e671

Новости информационных технологий 2017


В кожному шарі міститься декілька одиниць або десятків нейронів.
При достатньо великій кількості клієнтів неможливо розробити для кожного індивідуальний підхід.

Наприклад, “Код працівника” може містити три позиції, “Код підприємства” – 10 позицій; “Ідентифікаційний код фізичної особи” містить 10 позицій.
- 4 - Тенденція об’єднання комп’ютерів у мережі на сьогоднішній день набула завершеного вигляду, що втілилось у активний розвиток ІТ комп’ютерних мереж і, в тому числі, всесвітньої мережі Інтернет, а також галузі електронної комерції.

Серл).
В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні підмножини елементів не повинні перетинатися.