73c3e671

Новости информационных технологий 2017


- 16 - 2.
Інформаційна система – сукупність інформаційних підсистем, що характеризують управління об’єктом загалом ІС є структурною одиницею вищого рівня і охоплює всю інформацію об’єкта (цеху, підприємства, установи, організації, галузі): Показник Номенклатура Реквізит-основа Реквізит-ознака Інформаційна система Інформаційна підсистема Інформаційний потік Інформаційний масив Інформаційне повідомлення Рис.2.1.

Стисло розглянемо кроки, що виконуються на кожному етапі KDD (рис.4.3).
До групи входять 25% від всіх покупців.

Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.
Зазначимо, що в більшості випадків джерелом інформації для аналітичних систем є сховище даних, в якому акумулюються відомості з різнорідних джерел, тому гострота проблеми суттєво зростає.