73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Об’єктом обробки інформаційної технології є: а) інформація в) символи б) знання г) дані 6.
В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні підмножини елементів не повинні перетинатися.

Якщо задача не може бути зведена до відомого типу, то розробляється новий тип нейронної мережі.
Серл).

В таких випадках ситуація вважається статичною і тому інформація про те, що одна подія відбулась раніше, буде неістотною.
Тестові завдання 1.