73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Між створеними групами встановлюється певна ієрархія.
Для невпорядкованих даних кожному стовпцю відповідає чинник, а в кожний рядок заноситься приклад (ситуація, прецедент).

Тому в класифікаторах, побудованих за ієрархічним методом, мають передбачатися значні резервні ємності.
В таких випадках ситуація вважається статичною і тому інформація про те, що одна подія відбулась раніше, буде неістотною.

Структуру економічної інформації визначає її будова, відокремлення тих чи інших елементів.
Однорідні повідомлення, об’єднані за певною ознакою, складають інформаційний масив даних.