73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Так можна інтерпретувати поняття технології в широкому сенсі.
Чим більший відсоток вірно розпізнаних даних, тим якісніше побудовано дерево.

Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.
Під загрозами будемо розуміти сукупність факторів, які створюють небезпеку для цінної інформації, а саме: можливість несанкціонованого доступу і/або розповсюдження.

Ефективність роботи з клієнтами підвищується за рахунок обліку їх персональних переваг.
Ієрархічний метод класифікації.