73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Неперервне спостереження за рухом об’єктів допомагає HTM-системі пов’язати разом їх різноманітні ракурси.
Оперативна інформація циркулює між об’єктами матеріального світу і використовується впроцесах управління вживійприроді та суспільстві.

Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.
Впорядкованість рядків не є обов’язковою.

Перевагами цих програмних засобів є відкрита ліцензія на використання і, відповідно, відсутність витрат на програмне забезпечення та широкі можливості.
Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.