система биллинга Широкие возможности по конфигурации тарифов для периодических услуг. Реализация принципа «Придумай формулу – получи схему тарификации» средствами автоматизированного биллинга.

73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Тестові завдання 1.
► Охарактеризуйте роль поняття ЖЦ в технології ► Етапи життєвих циклів.

Впорядковані дані потрібні для вирішення задач прогнозування – коли визначають хід того чи іншого процесу в майбутньому на основі наявних хронологічних даних.
До цього ж типу задач відноситься і прогнозування часового ряду на основі хронологічних даних.

Схема формування коду студента Фасетний метод класифікації.
Результатом використання даних є: а) текст в) інформація б) знання г) рішення 9.