система биллинга Широкие возможности по конфигурации тарифов для периодических услуг. Реализация принципа «Придумай формулу – получи схему тарификации» средствами автоматизированного биллинга.

73c3e671

Новости информационных технологий 2017


За цим методом початкова множина об’єктів може поділятися на незалежні класифікаційні угруповання з використанням однієї з обраних ознак.
Знищення, з точки зору життєвого циклу даних, не представляє інтересу, оскільки причиною видалення є втрата інформативності даних.

Класифікатор складається з 32 класів і 223 підкласів, що охоплюють різні види товарів.
Складається з переліку 45-ти класів на основні види товарів і послуг, з яких 34 класи призначені для товарів і 11 класів – для послуг, а також алфавітного переліку товарів і послуг.

Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.
Точніше зв’язок понять “інформація” та “знання” можна охарактеризувати на прикладі категорій “частина - ціле”.