73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Інформація може бути внутрішньою або зовнішньою по відношенню до певного об’єкта, вхідною або вихідною: внутрішня інформація циркулює лише всередині організації чи установи; зовнішня надходить від інших об’єктів.
Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.

Рис.4.2.
До агрегату даних можуть належати як елементи, так і інші агрегати даних.

Знаючи прогнозне значення, його можна використовувати, наприклад, в додатках оптимізації для кращого розміщення товару на складі.
Дерева рішень призначені для: а) вирішення задач кластеризації в) вирішення задач розподілу б) вирішення задач класифікації г) наочного представлення даних 9.