73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми: а) дерево знань в) дерево цілей б) дерево даних г) дерево істини 8.
Хоукінза ці сигнали містять передбачення.

► Намалюйте дерево прийняття рішення щодо доцільності купівлі автомобіля в кредит.
Система класифікації визначається і характеризується ознаками класифікації і методом класифікації.

Зберігання інформації передбачає наявність носія.
Основою цього процесу є методи, що дозволяють знаходити закономірності і знання.