73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.
Проте, з контексту завжди можна зрозуміти, про дані чи інформацію йде мова.

► Які вимоги висуваються до сучасних інформаційних технологій? ► В чому полягає принцип декомпозиції цілей? ► Поміркуйте і назвіть цілі виробництва комп’ютерної техніки широкого вжитку.
Тому реквізити бувають двох видів: реквізити-ознаки та реквізити-основи (реквізити-величини).

За рахунок цього SOM можна вважати одним з методів проекції багатовимірного простору в простір з більш низькою розмірністю.
Приклади двовимірних штрих-кодів (http://reklamaster.com/articles) Зчитування інформації, що відображена за допомогою штрихового коду, здійснюється сканерами.