73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Сумісність кодів для різних рівнів управління забезпечується засобами Єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації (ЄСКК).
► Опишіть методи появи нових знань.

Перевірку відповідності надрукованого штрихового коду його параметрам, що задані у стандартах, роблять за допомогою верифікатора – пристрою, який вимірює числові значення його геометричних та оптичних характеристик.
Вона також включає алфавітний перелік товарів із вказівкою класів і підкласів, до яких належать товари.

Код виробника привласнюється регіональним відділенням міжнародної організації EAN International.
- 61 - Насамперед, навчання HTM-системи є доволі складним процесом.