73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Тому в класифікаторах, побудованих за ієрархічним методом, мають передбачатися значні резервні ємності.
- 18 - Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.

Розроблені коди мають бути єдиними для задач планування, обліку, економічного аналізу, регулювання і та ін., а також переважно цифровими.
Наприклад, показник “Об’єм продажу ноутбуків фірми Acer складає 33 тисячі одиниць” є носієм кількісної та якісної характеристики відповідної величини.

Такий порядок реєстрації дозволяє виключити можливість появи двох різних товарів з однаковими кодами.
Наприклад, реальне фінансове положення мешканців певного регіону можна оцінити наступним чином.