73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Забезпечення повною інформацією для прийняття рішень; 1.2.
Серед другої групи поширені так звані експертні системи – спеціальні комп’ютерні програми, що моделюють процеси розмірковування та прийняття рішення людини.

Крім того, вони можуть бути в надмірний чи недостатній кількості.
Після побудови мапи утворюється п’ять типів покупців (рис.4.2).

В таких випадках ситуація вважається статичною і тому інформація про те, що одна подія відбулась раніше, буде неістотною.
Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.