73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Це також означає слабку залежність вихідних даних від вхідних.
Таким чином, інформаційна технологія на практиці може бути успішно реалізована на основі наведених програмних засобів для автоматизації процесів аналізу інформації.

Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.
Тому клієнтів зручно об’єднати в групи – сегменти з однорідними ознаками (групами ознак).

Це такі як: символ, реквізит, показник, інформаційне повідомлення, інформаційний масив, інформаційний потік, інформаційна підсистема, інформаційна система.
Сумісність кодів для різних рівнів управління забезпечується засобами Єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації (ЄСКК).