73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Нові знання можуть породжуватись лише наступними методами: цілеспрямоване навчання (передача інформації безпосередньо• за схемою “вчитель-учень”); - 10 - вивчення даних (самоосвіта, опрацювання відповідних джерел);• безпосереднє спостереження явищ, процесів, подій, об’єктів;• осмислення наявних знань.• В життєвому циклі знань змінюється форма існування знань, рівні їх усвідомлення та осмислення за рахунок появи нових знань і нових асоціацій між ними, рівень вербалізованості, а також їх структурний аспект – зростання обсягу даних, який дозволяє їх класифікувати та систематизувати.
Дані – це основа інформації.

Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.
- 18 - Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.

Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.
Відомості, що є необхідними для висновків і рішень, це: а) знання в) технології б) дані г) інформація 12.