73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Наприклад, експертна система ухвалення рішень на ринку цінних паперів, експертна система оцінки кредитних ризиків, тощо.
Оскільки інформація представляє собою один із найцінніших ресурсів суспільства, вона є не менш важливою, ніж традиційні матеріальні види ресурсів – нафта, газ, корисні копалини, тощо.

При цьому кожна підгрупа належить лише одній групі (вищій за ієрархією).
Таким чином, інформаційно-технологічні системи розглядаються як сукупність технологічних операцій обробки даних, що організовані в різні технологічні процеси для досягнення локальних і глобальних цілей і орієнтованих на ефективне функціонування системи, для якої створюються і в склад якої входять інформаційні технології.

Комерційна інформація як підвид економічної інформації, є предметом купівлі-продажу з метою отримання прибутку.
Це також означає слабку залежність вихідних даних від вхідних.