73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.
Нехай база даних містить статистику товарів, придбаних покупцями; всі товари розділені на п’ять груп і 40 підгруп, що представлено у вигляді ієрархії товарів: Групи товарів Підгрупи товарів Товари Їжа Напої Сімейні товари Дитячі товари Товари для дозвілля Рис.4.1.

Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.
Головна перевага KDD в тому, що отримані у такий спосіб знання можна розповсюджувати.

Можна виділити такі види економічної інформації: прогнозна, планово- договірна, облікова, нормативна, довідкова.
Сутність економічної інформації розкривається через економічний показник.