73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Прикладом асоціативного правила, служить твердження, що покупець, що придбав хліб, купить і молоко з вірогідністю 75%.
До числа таких користувачів відносяться прикладні програмісти, аналітики, оператори, системні програмісти, обслуговуючий персонал – вони є проміжними користувачами.

Комерційна інформація як підвид економічної інформації, є предметом купівлі-продажу з метою отримання прибутку.
Це може бути достатньо дорогим способом, проте, такий варіант збору даних не виключений.

Інформаційний потік – сукупність масивів, що відносяться до однієї з частин процесу управління об’єктом Для інформаційних технологій важливим є визначення інформаційних потоків від джерел інформації до користувача.
забезпечення внутрішньосистемного представлення інформаційних зв’язків в процесі керування.