73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Структуру економічної інформації визначає її будова, відокремлення тих чи інших елементів.
Приклади лінійних штрих-кодів Структура коду, як правило, розшифровується так: перші 3 цифри означають країну-виробника (див табл.2.1), наступні 4 цифри – код підприємства-виробника, далі 5 цифр – код продукту (див табл.2.1), а остання цифра – контрольне число.

В ієрархічних – дані представляються у вигляді ієрархічної (деревоподібної) структури.
Довжина – це кількість символів, що утворюють значення реквізиту.

Складають 15% від всіх покупців; Покупці напоїв і розважальної продукції (сегмент 2) – їх• відрізняють підвищені витрати на дані групи товарів, частка таких покупців 10%; Молоді батьки (сегмент 0) – основною метою їх покупок є• придбання дитячих товарів.
Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.