73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Перелік містить близько 6600 найменувань для різних видів товарів.
В кожному шарі міститься декілька одиниць або десятків нейронів.

Невелика тривалість ЖЦ інформації обумовлюється: а) відсутністю етапу збереження інформації в) неможливістю перетворення в дані б) відсутністю фази використання г) природою інформації 11.
Значеннями реквізитів є послідовності символів (літер, цифр, різних знаків і спеціальних позначень).

Технологія виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases) Системи підтримки прийняття рішень, які містять базу знань і розробляються з використанням методів штучного інтелекту, називаються системами підтримки прийняття рішень на базі знань (Knowledge-based Decision Support Systems).
У випадку машинного представлення інформації синонімами поняття “реквізит” можуть бути “поле”, “елемент”, “атрибут”.