73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Передача інформаціїздійснюється за наявності передавача, приймача і каналу зв’язку.
Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.

Характеризує об’єкт з кількісного та якісного боків: а) показник в) номенклатура б) реквізит г) повідомлення 6.
Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 2.1.

Нейромережа складається з декількох шарів: вхідний, внутрішній (прихований) і вихідний шари.
При системному способі інформація класифікується з урахуванням вимог різних рівнів організації (підприємство, міністерство, відомство, тощо), при локальному – в межах одного підприємства, організації або установи.