73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Однорідні реквізити-ознаки об’єднуються у номенклатуру (наприклад, номенклатура товарів).
On intelligence, www.onintelligence.org] він пропонує новаторську концепцію моделювання інтелекту, основану на понятті “передбачувальної пам’яті” (memoryprediction framework).

Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.
Так одержується прогноз – на вхід подається модель хронології продажів.

Наприклад, для ІТ в промисловості визначені наступні цілі: усунення існуючих проблемних моментів (дрібносерійності• об’єктів виробництва при значних масштабах виробництва; ускладнений характер виробництва при скороченні ресурсів часу на використання функцій управління; поглиблення спеціалізації; необхідність комплексного охоплення, обліку видів взаємодії процесів); інтеграція управління і виробництва;• стандартизація і уніфікація засобів автоматизації.• Дерева рішень для ухвалення висновків.
4.3.