73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.
І відповідно, будь-яка людина за результатами роботи такої системи буде обов’язково чимось хвора.

Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.
Приклад ієрархічної системи класифікації студентів: код вузу (001: Європейський університет, 002: університет ім.

Стисло розглянемо кроки, що виконуються на кожному етапі KDD (рис.4.3).
Конфіденційна інформація містить відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні юридичних та фізичних осіб і поширюються за їхньою згодою.