73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Нижній шар вузлів отримує вихідну інформацію від рецепторів, роль яких може виконувати функція читання файлу з даними, і виводити як передбачення інформацію, очищену від завад; створення вузлів верхнього шару трактується як найбільш узагальнений результат аналізу вихідної інформації.
У випадку машинного представлення інформації синонімами поняття “реквізит” можуть бути “поле”, “елемент”, “атрибут”.

Видобування знань.
Структуру економічної інформації визначає її будова, відокремлення тих чи інших елементів.

Тому ці таблиці називаються реляційними (від англ.
Непрямі дані.