73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Проте, незалежно від методу, їх якість та важливість насамперед залежить від якості, змістовності та повноти даних, що будуть проаналізовані.
В опозиційній науковій течії – нейрофізіологічній – існують інші думки.

Точніше зв’язок понять “інформація” та “знання” можна охарактеризувати на прикладі категорій “частина - ціле”.
Результатом технології є: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) продукти в) сировина б) документація г) послуги 5.

► Опишіть особливості систематизації даних.
Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.