73c3e671

Новости информационных технологий 2017


2.5.
Наприклад, база “Студент” містить інформацію про вік, стать, домашню адресу, успішність та інші дані про студента.

Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.
Декомпозиція інформаційного процесу Інформаційні процеси та інформаційні технології, що їх обслуговують, поділяють на наступні компоненти: Інформаційно-технологічна система Це спеціалізована частина системи більш високого рівня, яка реалізує процеси збору, обробки, збереження, передачі даних користувачам, створена з метою забезпечення ефективності реалізації інформаційних функцій в даній предметній області, і яка складається з взаємодіючих функцій таких підсистем: технологічної – мовні засоби ІТ, методологічне забезпечення• ІТ, технологічне середовище: сценарії і діаграми, регламенти; - 42 - методи і режими обробки даних, моделі предметної області; матеріально-технологічної – комплекси обчислювальних• засобів (термінальні комплекси, ПК, мережі, спеціальні обчислювальні системи), програмні комплекси спеціального і загального призначення, апаратно-програмні комплекси та ін.

Стисло розглянемо кроки, що виконуються на кожному етапі KDD (рис.4.3).
Чим більший відсоток вірно розпізнаних даних, тим якісніше побудовано дерево.