73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Для невпорядкованих даних кожному стовпцю відповідає чинник, а в кожний рядок заноситься приклад (ситуація, прецедент).
Сукупність - 29 - класифікаторів утворює систему класифікації і кодування (основа для аналізу та моделювання інформаційних потоків, складова частину інформаційного забезпечення автоматизованих ІС).

- 11 - 1.4.
З розвитком суспільства його об’єм лише зростає.

- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.
Так можна інтерпретувати поняття технології в широкому сенсі.