73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Комплекс збору, передачі, обробки, збереження і доведення до користувача інформації, що реалізована сучасними засобами, називається: а) гіпертекстова технологія в) інформаційна технологія б) новітня технологія г) цифрова технологія 5.
Завдяки можливості відтворення інформації на матеріальних носіях (дерев’яні, вкриті воском або глиняні таблички, папірус, шкіра) утворюються перші сховища інформації – бібліотеки.

При кредитуванні це може бути, наприклад, віднесення клієнта за певними ознаками до однієї з груп ризику.
Третім етапом розвитку інформаційних технологій можна назвати періодпоявиішвидкоговпровадженнямеханічнихзасобівобробки, зберігання і передачі інформації, таких як друкарська машинка чи арифмометр.

Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.
Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.