73c3e671

Новости информационных технологий 2017


► Яка специфіка вхідної інформації для програмованої технології? ► Охарактеризуйте життєвий цикл інформації.
Кількість значень ознаки класифікації - 23 - визначає кількість класифікаційних угруповань, які можуть бути створені при розподілі множини об’єктів за цією ознакою.

Інформаційна компонента включає функції збереження даних і забезпечення ними відповідних операцій.
– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.

Прикладами можуть служити твердження, що автомобіль обганяє найшвидшу тварину світу – гепарда, а літак – обганяє найшвидшого птаха – стрижа.
Очевидно, що це вимагає глибокого вивчення можливостей, як сучасних і перспективних засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, так і технологічних процесів в даній предметній області та їх технічного оснащення.