73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Спостерігається стійка тенденція зростання кількості електронних видань, які розповсюджуються через мережу Інтернет.
Ієрархічний метод класифікації відрізняється кількістю рівнів (ступенів) класифікації, глибиною, ємністю і гнучкістю.

Трудомісткий метод.
Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.

– розділи 2, 6, 7, 11, 12 (параграфи 2.1-2.5, 6.1, 6.2, 6.6, 7.1, 7.2, 7.4, 11.2, 12.1); Дубук В.І.
Головною особливістю даних сьогодні є те, що їх стає надзвичайно багато.