73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Життєвий цикл об’єктів технології Життєвий цикл (ЖЦ) фіксує найбільш істотні, характерні для певного об’єкту стани, визначає їх основні характеристики та значення в даних станах, а також ідентифікує процеси між двома послідовними станами.
За режимами доступу інформація поділяється на: а) таємну в) конфіденційну б) відкриту г) всі відповіді правильні 10.

Інформаційний шум представляє собою повідомлення, непотрібне суб’єкту, незалежно від того, відоме воно йому чи ні.
Застосовуючи індуктивні методи до множини вхідних даних можна виявити нелінійні закономірності та видобути певні знання.

В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні підмножини елементів не повинні перетинатися.
Спостерігається стійка тенденція зростання кількості електронних видань, які розповсюджуються через мережу Інтернет.