73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Достовірність інформації визначається її властивістю відображати реально існуючі об’єкти з необхідною точністю.
Одним із прикладів практичного застосування HTM-систем може служити демонстраційний додаток Pictures, що призначений для розпізнавання образів.

- 14 - Резюме В основі будь-якого процесу лежить визначена технологія – набір способів, засобів вибору та здійснення керуючого процесу з множини можливих його реалізацій.
В інформаційній технології виділяють такі компоненти: обчислювальне середовище (програмно-апаратні комплекси);• виконавче середовище (регламентовані функції користувачів• інформаційної технології); методичне середовище (опис технології користування ІТ в• різних ситуаціях: методики, інструкції тощо).

– відвідують магазин для купівлі• товарів сімейного користування.
Вона включає довжину і тип.