73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Оперативна інформація циркулює між об’єктами матеріального світу і використовується впроцесах управління вживійприроді та суспільстві.
- 5 - 1.

Під час функціонування HTM-системи кожний вузол здатний складати і оптимізувати набір з n векторів, які відповідають характерним поєднанням з поступаючих у нього сигналів.
Операції, які здійснюють над інформацією, можна об’єднати у п’ять груп: збір, передача, зберігання, перетворення і споживання.

► У чому полягає принципова відмінність між інформаційним ресурсом і матеріальними ресурсами? ► Що таке вхідна і вихідна інформація і яка її роль в характеристиці системи? ► Як поділяється інформація за ступенем стабільності? ► Які операції можна здійснювати над інформацією? ► Як класифікується інформація за режимом доступу? ► Що таке економічна інформація та які її основні властивості? ► Роль і місце економічної інформації в системі управління.
Так, за його прямої участі були створені компанії Palm Computing та Handspring, які виготовили КПК PalmPilot та смартфон Treo.