73c3e671

Новости информационных технологий 2017


забезпечення максимальної простоти взаємодії користувача з ПК; 1.4.2.
Невелика тривалість циклу зумовлена відсутністю етапу збереження інформації, оскільки при інтерпретації інформації (тобто вже при сприйнятті і усвідомленні її) можливі наступні варіанти: приймається рішення і інформація втрачає свою значимість; інформація трансформується у нові знання.

Характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг: а) матеріальна інформація в) споживча інформація б) економічна інформація г) виробнича інформація 7.
Сукупність - 29 - класифікаторів утворює систему класифікації і кодування (основа для аналізу та моделювання інформаційних потоків, складова частину інформаційного забезпечення автоматизованих ІС).

Дерево цілей описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми.
Цього можна досягти внесенням до коду контрольного розряду.