73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності.
В свою чергу запис – це структура, яка складається з полів (мінімальної структури даних).

Аналогічно існує 128-розрядна система UРC/EAN-128.
Бажано, щоб дані охоплювали якомога більшу кількість ситуацій реального процесу і пропорції різних прикладів (прецедентів) мають відповідати реальності.

Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.
Завданням напряму штучного інтелекту є розробка апаратно- програмних засобів, що дозволяють користувачу формулювати і розв’язувати інтелектуальні задачі.