73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).
Для розв’язання деяких визначених типів задач вже існують оптимальні конфігурації нейронних мереж.

Життєвий цикл об’єктів технології передбачає їх наступну трансформацію: інформація ↔ дані, дані ↔ знання та знання ↔ знання, що складає інформаційний процес.
Інформаційні процеси поділяють на: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) процес циркуляції в) процес переробки б) процес знищення г) процес здобуття 8.

Наприклад, такий пристрій у комплексі із ваго-вимірювальним апаратом є широко розповсюдженим в супермаркетах для зважування, визначення ціни, маркування і подальшої оплати товарів на вагу.
Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).