73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Процес визначається вибраною людиною стратегією і реалізовується за допомогою сукупності різноманітних засобів та методів.
Тому в класифікаторах, побудованих за ієрархічним методом, мають передбачатися значні резервні ємності.

Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.
Етапи KDD Трансформація, нормалізація даних.

Найчастіше використовуються три: ієрархічна, мережева (сіткова) та реляційна.
В результаті такої системи обробки інформації найнижчий шар візуальної області неокортекса може отримувати стільки ж сигналів від вищих шарів, скільки отримує від фоторецепторів сітчатки.