Новости информационных технологий 2017


Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.
- 11 - 1.4.

Найскладніший життєвий цикл є в: а) інформації в) даних б) повідомлення г) знань - 15 - 7.
УДК – ієрархічна комбінаційна класифікація, що включає 3 частини: основні таблиці, таблиці визначників (типових рубрик) і алфавітно-предметний покажчик.

Показники є основними одиницями інформації, за допомогою яких формуються бази даних.
Всі нейрони з’єднуються між собою зв’язками, які називаються вагами і визначаються певними величинами – ваговими коефіцієнтами.