73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Технологія виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases) Системи підтримки прийняття рішень, які містять базу знань і розробляються з використанням методів штучного інтелекту, називаються системами підтримки прийняття рішень на базі знань (Knowledge-based Decision Support Systems).
Після побудови мапи утворюється п’ять типів покупців (рис.4.2).

Наприклад, ознака “колір” містить такий список значень: червоний, білий, чорний, блакитний ...
Проведений аналіз структури ІТ у посібнику дозволяє трактувати технологію як сукупність процесів, що використовують засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища (інформаційного продукту).

Результатом використання даних є: а) текст в) інформація б) знання г) рішення 9.
Система класифікації визначається і характеризується ознаками класифікації і методом класифікації.